วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Certificate

An SSL certificate, or secure certificate, is a file installed on a secure Web server that identifies a website. This digital certificate establishes the identity and authenticity of the company or merchant so that online shoppers can trust that the website is secure and reliable. In order to verify that these sites are legitimate (they are who they say they are), the companies and their websites are verified by a third party, such as Verisign or Thawte.

Once the verification company establishes the legitimacy of an organization and the associated website, they will issue an SSL certificate (for the small fee of a few hundred dollars). This digital certificate is installed on the Web server and will be viewable when a user enters a secure area of the website. You can tell you are visiting a secure page when the URL starts with "https." To view the certificate, click the lock icon near one of the edges of your browser window.

Because digital certificates verify a company's current status, they do not last forever. SSL certificates typically expire every one to three years. If the certificate is not renewed in time, you may see an alert box pop up that says "This website's certificate has expired." This error has nothing to do with you or your computer, but is displayed because the Web server you connected to has not renewed its SSL certificate. While this does not necessarily mean the site is fraudulent, it does show that the site is less than professional.

CGI

Stands for "Common Gateway Interface." CGI is a set of rules for running programs on a web server. Whenever you submit information, like search terms or your login and password, to a web server, there's a good chance that the server is using a CGI script to receive and process the data. However, with new scripting languages such as PHP, ASP, and JSP attracting many web programmers, CGI scripts aren't as popular as they once were.

แปล
ใบรับรอง ใบรับรอง SSL หรือ ใบรับรอง ความ ปลอดภัย เป็น ไฟล์ ติด ตั้ง บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยที่ระบุเว็บไซต์. นี้ ใบรับรอง ดิจิตอล establishes เอกลักษณ์ และควาถูกต้อง ของ บริษัท หรือ ร้าน ค้า เพื่อ ให้ ผู้ ซื้อ ออนไลน์ สามารถ มั่นใจ ว่า เว็บไซต์ จะ ปลอดภัย และ เชื่อถือ ได้. เพื่อ ตรวจ สอบ ว่า เว็บไซต์ เหล่า นี้ จะ ถูก ต้อง ตาม กฎหมาย (พวก เขา เป็น ผู้ ที่ พวก เขา กล่าว ว่า พวก เขา เป็น), บริษัท และ เว็บไซต์ ของ พวก เขา ได้ รับ การ ยืนยัน โดย บุคคล ที่ สาม เช่น Verisign หรือ Thawte. เมื่อ บริษัท ยืนยัน establishes ถูก ต้อง ตาม กฎหมาย ของ องค์กร และ เว็บไซต์ ที่ เกี่ยวข้อง ก็ จะ ออก ใบรับรอง SSL (สำหรับ ค่าธรรมเนียม เล็ก ๆ ไม่ กี่ ร้อย เหรียญ). นี้ ใบรับรอง ดิจิตอล ติด ตั้ง อยู่ บน เว็บ เซิร์ฟเวอร์ และ จะ สามารถ ดู ได้ เมื่อ ผู้ ใช้ เข้า สู่ พื้นที่ ปลอดภัย ของ เว็บไซต์. คุณ สามารถ บอก คุณ ไป ที่ หน้า ปลอดภัย เมื่อ URL เริ่ม ต้น ด้วย "https. เพื่อ ดู ใบรับรอง คลิก ที่ ไอคอน ล็อค หนึ่ง ใกล้ ขอบ ของ หน้าต่าง เบ รา เซอร์. เนื่องจาก ใบรับรอง ดิจิตอล ตรวจ สอบ สถานะ ปัจจุบัน ของ บริษัท ที่ พวก เขา ไม่ ผ่าน ตลอด ไป. ใบรับรอง SSL ปกติ จะ หมดอายุ ทั้งหมด ถึง สาม ปี. หาก ใบรับรอง ไม่ ซึ่ง ได้ ทำ ใหม่ ใน ครั้ง คุณ อาจ เห็น ช่อง pop up แจ้ง ว่า "ใบรับรอง ของ เว็บไซต์ นี้ หมดอายุ. ข้อ ผิด พลาด นี้ ไม่มี อะไร จะ ทำ อย่างไร กับ คุณ หรือ คอมพิวเตอร์ ของ คุณ แต่ จะ ปรากฏ เนื่องจาก เว็บ เซิร์ฟเวอร์ ที่ เชื่อม ต่อ ไม่ ได้ ซึ่ง ได้ ทำ ใหม่ ใบรับรอง SSL ของ. ขณะ นี้ ไม่ ได้ หมายความ ว่า เว็บไซต์ ที่ เป็น เท็จ ก็ จะ แสดง ว่า เว็บไซต์ นั้น จะ น้อย กว่า อาชีพ

CGI
ย่อมาจาก "Common Gateway Interface." CGI คือชุดของกฎสำหรับการใช้งานโปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์. เมื่อคุณส่งข้อมูลเช่นคำค้นหาหรือเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้มีโอกาสดีที่เซิร์ฟเวอร์ใช้สคริปต์ CGI เพื่อรับและประมวลผลข้อมูล. แต่ด้วยภาษาสคริปต์ใหม่ๆเช่น PHP, ASP และ JSP ดึงดูดเว็บโปรแกรมเมอร์หลายสคริปต์ CGI ไม่เป็นที่นิยมเพราะเมื่อถูก.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น